ในฐานะที่เป็นการผลิตที่เน้นเทคโนโลยี เรามักจะถูกนำโดยตลาด ก้าวตามกาลเวลา ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ได้มาถึงระดับคุณภาพสูงสุดในอุตสาหกรรมการฉีดเชื้อเพลิง